Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Neurorehabilitering

Neurorehabilitering er rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade.

Der er lavet en redegørelse vedr. neurorehabiliteringsområdet. Anbefalingen fra arbejdsgruppen er, at neurorehabilitering af hensyn til det faglige niveau og af hensyn til et samlet patientforløb på sigt bør ske på akutsygehusene i regi af neurologisk afdeling.

Det betyder, at de nuværende neurorehabiliteringssatelliter i Varde, Give og Ringe på sigt integreres i akutsygehusene i neurologisk regi. Der skal arbejdes videre med beskrivelse af neurorehabiliteringsområdet, idet der skal defineres en ens snitflade mellem regionens tilbud og det højtspecialiserede tilbud på Hammel Neurocenter. Endvidere skal der arbejdes videre med etablering af en specialiseret funktion på Odense Universitetshospital til patienter med hovedskade, aneurismeblødning m.v.

Læs rapporten her.


Siden er sidst opdateret 1-7-2008

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring