Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Målsætninger

I Region Syddanmarks akutplan er der opstillet en række visioner bl.a. om styrkelse af modtagelse og behandling af akutte patienter. Der er ligeledes defineret en målsætning om, at:

 

"Gode patientforløb skal være retningsgivende for den driftsmæssige optimering og trimning af fremtidens sygehuse og retningsgivende for den fysiske indretning af fremtidens sygehuse"

 

Gode patientforløb er imidlertid et vidt begreb, og det vil ikke i dette arbejde være muligt at nå omkring alle de faktorer, der har betydning for gode patientforløb.

 

Noget af det, der bliver taget fat på i første omgang – og som har særlig fokus i dette arbejde som igangsættes med disse 10 projektgrupper om "gode patientforløb" - er de organisatoriske faktorer, der har betydning for det gode patientforløb, med henblik på at skabe:

 

 • Veltilrettelagte patientforløb

   

   

 • Effektiv ressourceudnyttelse – penge, personale og kapacitet

   

   

 • Reduktion i liggetid/omlægning til ambulant behandling ved bruge af den evidens vi har

   

   

 • Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem kommune, praksis og sygehus og hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem faggrupper

   

   

 • Ændringer og forbedringer som er realistiske på kort - og/eller mellemlang sigt

   

Dette arbejde har med andre ord fokus på "bedste organisatoriske praksis" – hvilket samtidig betyder, at der ikke i denne fase er fokus på eksempelvis på "bedste kliniske praksis", patientperspektivet isoleret set eller specialeplanlægning overordnet set. Som afslutning på dette projektarbejde foreslås det, at projektgrupperne drøfter hvorvidt der - på regionsniveau og eller sygehusniveau – er behov for at arbejde videre med andre dimensioner i forhold til det gode patientforløb, herunder eksempelvis klinisk praksis, ventetider eller lignende.


Siden er sidst opdateret 18-9-2020
Koncern Kommunikation

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring