Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Det gode patientforløb

Et afgørende element i planlægningen og udviklingen af sundhedsvæsenet og sygehusvæsenet i Region Syddanmark er at skabe gode og sammenhængende patientforløb for patienter i alle dele af sundhedsvæsenet. Det gælder mellem praktiserende læger og sygehuse, internt på sygehusene og imellem sygehusene i regionen. Det gælder ligeledes i forhold til indsatsen i den præhospitale fase og i forhold til genoptræning og kronikerindsats i kommunerne.

Nybygning og udbygning i den skala, som akutplanen medfører, er en enestående historisk chance for at lade hensynet til patienterne og ”de gode patientforløb” være fundamentet for dimensionering og indretning af fremtidens sygehuse. Planlægning og dimensionering af de kommende sygehusenheder har derfor bl.a. taget udgangspunkt i patientforløb og optimering af disse.

Ti projektgrupper har for en lang række store patientgrupper gennemgået eksisterende patientforløb og har på baggrund heraf drøftet, hvorledes fremtidens patientforløb optimeres. Herunder har projektgrupperne arbejdet med spørgsmål som: Hvor mange senge bliver der behov for til disse patienter? Hvordan udvikler behandlingsmulighederne sig? Hvad er afgørende for indretningen? Hvordan er sammenhængen til primær sektor og andre specialer?

Resultater og anbefalinger fra projektgruppernes arbejde kan læses i de rapporter, som har afsluttet projektgruppernes arbejde. Fire af disse projektgrupper fortsætter hen over efteråret 2008 med henblik på beskrivelse og videreudvikling af patientforløb for kroniske patienter. 


Siden er sidst opdateret 29-8-2017
Sundhedsplanlægning og Projektorganisation for byggeri

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring