Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Nyt grundkoncept for sygehuse

Sygehuse i Syddanmark - et organisatorisk og fagligt grundkoncept

Etableringen af de Fælles Akutmodtagelser (FAM) vil få stor betydning for organiseringen af sygehusene som en helhed, og det blev derfor besluttet på sygehusledelsesmødet 27. februar 2009, at der i regi af regionen skal tilrettelægges en proces, hvor konsekvenserne ved etableringen af FAM for sygehusene som en helhed skal vurderes.

Processen består af to dele: Dels en temadag og dels fire møder for en arbejdsgruppe. Det skal munde ud i en rapport, der indeholder et forslag til en regional referenceramme for sygehusene i Syddanmark.

FAM

Figuren, der viser den akutte patients vej gennem sygehuset, er hentet fra den rapport, der er i høring frem til 1. maj 2009.

 

Opgaven

Hovedarbejdsopgaverne er - set i lyset af FAM-konceptet - at beskrive:

  • Rammerne for optimal diagnosticering af patienter på sygehuset - herunder at beskrive kliniske grundkoncepter. I den sammenhæng inddrages de tidligere beskrevne regionale patientforløb, som har akut karakter
  • Konsekvenserne for dimensioneringen af sygehuset - herunder stationær og ambulant aktivitet
  • Ledelse, ansvarsfordeling, organisering og arbejdstilrettelæggelse i sygehuset
  • Hvordan der skabes attraktive og bæredygtige faglige miljøer
  • Det optimale samspil mellem primærsektor, praksis, den præhospitale indsats og sygehuset
  • Det optimale samspil mellem sygehusene i regionen: Akutsygehuse, specialsygehuse, ø-sygehuset og skadeklinikker fagligt og logistisk
  • Uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling på sygehuset
  • De hensigtsmæssige fysiske rammer - herunder behovet for lokalemæssig fleksibilitet
  • Den optimale logistik på sygehuset som følge af etableringen af FAM - herunder konsekvenser for serviceafdelingerne og vareforsyningen
  • Implementeringsopgaver som følge af forslaget.

 

Du kan hente hele kommissoriet her.

 


Siden er sidst opdateret 18-5-2009

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring