Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Specialerådene

Her finder du det enkelte specialeråds kommissorium samt en oversigt over medlemmerne.
Nederst på siden finder du en oversigt over dialogansvarlige direktører, tilknyttet sekretariatsbetjening samt referater fra dialogmøder.

Kommissorium for de lægelige specialeråd
              Lægefaglige specialeråd

Kommissorium for det sygeplejefaglige råd
               Sygeplejefagligt råd

Kommissorium for det jordemoderfaglige råd
              Jordemoderfagligt råd

Kommissorium for det terapeutfaglige råd
               Terapeutfagligt råd

Dialogansvarlige direktører og sekretariatsbetjening

Referater fra dialogmøder mellem specialeråd og dialogansvarlig direktør  (opdateres løbende, når der foreligger referater fra dialogmøderne)


Siden er sidst opdateret 10-6-2021
Sundhedsplanlægning og Projektorganisation for byggeri

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring