Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


STP-arbejdet

På baggrund af arbejdet med Fælles Akutmodtagelser i Region Syddanmark besluttede sygehusledelseskredsen i januar 2011 at igangsætte et arbejde vedr. Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP). Sygehusledelseskredsen godkendte i forlængelse heraf på møde i juni 2011 den første afrapportering vedr. STP-arbejdet.

Henover foråret 2011 har fem STP-arbejdsgrupper med repræsentation fra sygehusene og specialeråd arbejdet på at formulere 12 STP’er, som afprøves i efteråret 2011.

Specialerådene har været involveret dels indledningsvist i forhold til en indkredsning af de akutte tilstande, som er blevet beskrevet i STP’erne samt dels som nævnt konkret i gruppearbejdet. Endeligt er specialerådene blevet bedt om at kommentere på de endelige STP’er. Specialerådenes kommentarer er så vidt muligt indarbejdet i det endelige materiale.

Det enkelte STP tager udgangspunkt i en akut tilstand. STP’et udgør en oversigt over indekshændelser, som er de handlinger i et patientforløb, som er afgørende for næste skridt. Indekshændelserne udvælges med afsæt i evidens og best practice.

STP’erne skal i praksis - på samme vis som kræft- og hjertepakkerne –sikre fremdrift i de akutte patientforløb samt sikre, at patienterne får de ydelser, som de fagligt set har behov for til den rette tid.

STP’erne skal desuden bidrage til, at de akutte patienter får samme høje kvalitet i behandling og udredning uanset, hvor i regionen og hvornår på døgnet eller året, at patienterne indlægges. Sidst men ikke mindst involverer STP-arbejdet identificeringen af relevante parametre til brug for efterfølgende monitorering.

 Klik her for at se et figurativt overblik over STP-konceptet


Siden er sidst opdateret 12-9-2011

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring