Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Akutpakker

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007 samt Region Syddanmarks akutplan fra 2007 blev der i Region Syddanmark i 2008 iværksat en arbejdsproces med henblik på udarbejdelsen af et regionalt koncept for fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark.
Arbejdet mundede ud i en rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. I rapporten anbefales det bl.a., at der sikres sammenhæng og fremdrift i patientforløbene gennem brugen af standardiserede tidsstyrede patientforløbsprogrammer (STP’er) – senere omdøbt til akutpakker (Sygehusledelsesmøde den 20. december 2011).
Det fremgår af FAM-rapporten, at "Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb tænkes anvendt både i det overordnede forløb i FAM (eks: hvor lang tid må der gå før patienten første gang ser en speciallæge, hvor lang tid må der gå, før der er stillet en arbejdsdiagnose, og der foreligger en plan for patienten), såvel som i et tidsstyret forløb ud fra den enkelte diagnose/tilstand. Til styring af STP tænkes IT-funktionen i FAM anvendt. Det enkelte patientforløb visualiseres på skærme" (FAM-rapporten, 2009, 18). 

Klik her for at se FAM-rapporten i sin fulde længde

 

Sygehusledelserne godkendte den 11. januar 2011 et kommissorium for udarbejdelsen af Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb/akutpakker. Heri fremgår det, at den overordnede opgave består i at udvikle og implementere et regionalt koncept for akutpakker samt at identificere relevante parametre til brug for efterfølgende monitorering.
Jf. kommissoriet er formålet med akutpakkerne, at de - på samme vis som kræft- og hjertepakkerne – skal sikre fremdrift i de akutte patientforløb samt sikre, at patienterne får de ydelser, som de fagligt set har behov for, og til den rette tid. Akutpakkerne skal ligeledes bidrage til, at de akutte patienter får samme høje kvalitet i behandling og udredning uanset, hvor i regionen og hvornår på døgnet eller året, at patienten indlægges.
Arbejdet med akutpakkerne er beskrevet samlet i Rapport vedr. Akutpakker, som blev godkendt som grundlag for det videre arbejde med akutpakkerne på sygehusledelsesmøde den 7. juni 2012.

 

Klik her for at se Rapport vedr. Akutpakker

Bilag:

Bilag 1: Rapport vedr. Akutpakker - Sammenligning Akutpakker og ADAPT 25-05-2012

 

Akutpakkerne er revideret i 2015.


Siden er sidst opdateret 11-8-2016
Sundhedsplanlægning og Projektorganisation for byggeri

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring