Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Definition

Formålet med akutpakkerne er at optimere patientforløbene i FAM indenfor de første 4 timer. Her tænkes både på en sikring af fremdriften i patientforløbene, hvad angår tidsservicemål, aktiviteter, undersøgelser samt en kvalitetssikring i form af en beskrivelse af best practice.


Akutpakkerne formuleres overordnet med udgangspunkt i et antal indekshændelser (kritiske hændelser i patientforløbet). Indekshændelserne skal så vidt muligt, og i det omfang det giver mening, foregå parallelt med henblik på at sikre et optimalt patientflow.


Hver akutpakke er konkret beskrevet med udgangspunkt i de samme overskrifter/indekshændelser bl.a. modtagelse, klinisk vurdering, intervention, LAB-pakke, journal, assist og plan. Beskrivelsen under overskrifterne varierer afhængigt af det konkrete symptom.


Styregruppen vedr. FAM foreslog i januar 2011, at der i Region Syddanmark arbejdes ud fra en overordnet ambition om, at alle akutte patienter skal tilses af en speciallæge inden for ½ time (klinisk vurdering), og at patienterne skal være udredt/have en behandlingsstyrende diagnose/plan maksimalt 4 timer efter ankomsten til FAM, heri indeholdt den tid, der medgår til primær visitation og triage.
 

I praksis vil akutpakkerne både kunne fungere

  • som en kontrakt, som indgås mellem specialerne i forhold til at levere ydelser ind i patientforløbet indenfor en given tidsramme
  • som en tjekliste for de aktiviteter, som skal finde sted i patientforløbet
  • som en beslutningsstøtte i forhold til best practice for udredning og behandling af akutte tilstande
  • og endeligt som en portal til relevante dokumenter og links
     

Siden er sidst opdateret 21-9-2012
Sundhedsplanlægning og Projektorganisation for byggeri

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring