Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Akutpakkeskabelon

Som et led i arbejdet med akutpakker er der udviklet en fælles akutpakke-skemaskabelon. Skabelonen tager udgangspunkt i indekshændelser (kritiske hændelser i patientforløbet) samt de overordnede tidsservicemål og giver et overblik over evidens og best practice for den konkrete akutpakke/det konkrete symptom.


Akutpakkerne skal herunder for så vidt muligt være baseret på klinisk evidens, eller i de tilfælde, hvor der ikke foreligger klinisk evidens, være baseret på erfaring med best practice. Formulering af best practice skal kvalificeres af de samarbejdende specialer, som indgår i et givent patientforløb.


Beskrivelsen af best practice strækker sig over de maksimalt to døgn, hvor patienten må opholde sig i FAM, og det vil være afhængigt af hvilket patientforløb, der er tale om, om akutpakken udfyldes fra udredning til behandling eller evt. til og med udskrivning til hjemmet.


I øvrigt er det hensigten, at udredning og behandling som udgangspunkt følger gældende kliniske instrukser, som benyttes lokalt. Der skal således ikke i relation til udarbejdelsen af akutpakkerne udformes nye kliniske instrukser for tilstande, hvor der allerede forelægger sådanne.


De endelige akutpakkebeskrivelser er i forlængelse heraf tænkt som en portal for relevante dokumenter i sygehusenes Infonet samt evt. eksterne internetsider. Aktuelt lægges der op til, at beskrivelserne af best practice vil blive ens på tværs af regionen, mens links skal tilpasses til det lokale niveau.


Fra og med senest næste runde af pilottests vil akutpakkerne være tilgængelige i Infonet således, at hvert sygehus kan tilgå akutpakkerne fra deres lokale Infonet.
Konkret beskrives akutpakkerne på 1 A4-side hver. I Rapport vedr. Akutpakker side 27 og frem ses de 36 akutpakker (se rapporten her). Med gult er angivet, hvor lokal tilretning må findes sted, når akutpakkerne skal implementeres lokalt.

Klik her for at se akutpakkeskabelonen.

Klik her for at se akutpakkerne.


Siden er sidst opdateret 21-9-2012
Sundhedsplanlægning og Projektorganisation for byggeri

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring