Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Monitorering

Af kommissoriet for arbejdet med akutpakkerne fremgår det, at den overordnede opgave består i at udvikle og implementere et regionalt koncept for akutpakker samt at identificere relevante parametre til brug for efterfølgende monitorering.

Sygehusledelserne besluttede i forlængelse heraf på møde den 24. juni 2011, at der i forbindelse afprøvningen af akutpakkerne, skal monitoreres på følgende variable:

 

Tid 1 a. Tid for ankomst i FAM

 

Tid 2 a. Valgt akutpakke ud fra prædefineret liste

             (Valg 1 til 39)

         b. Tidspunkt for valg af akutpakke

 

Tid 3 a. Patienten set og vurderet af læge

         b. Tidspunkt for patient set og vurderet af læge

         c. Initialer/behandlerkode for behandlende læge ud

             fra prædefineret liste

 

Tid 4 a. Udarbejdelse af plan

         b. Tidspunkt for plan lagt af læge

         c. Initialer/behandlerkode for behandlende læge ud

             fra prædefineret liste

 

Tid 5 a. Udskrivningstidspunkt fra FAM

 

   

Data vil fra afprøvningsstart, 1. oktober 2012, være tilgængelig via SYDLIS


Siden er sidst opdateret 11-6-2013
Sundhedsplanlægning og Projektorganisation for byggeri

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring