Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Evaluering

Der er beskrevet et evalueringsdesign vedr. akutpakkerne. Evalueringen indeholder to dele:

 1. Undersøgelse af patientoplevet kvalitet
 2. Undersøgelse af faglig kvalitet

Afrapportering vedr. patientoplevet kvalitet i FAM forelå i april 2013, men undersøgelsen af den faglige kvalitet afventer.
 

Nedenstående repræsentanter fra sygehusene indgår i arbejdet:

 • Annmarie Touborg Lassen, Overlæge Professor, FAM, OUH
 • Mette Mollerup, Projektkoordinator, Afdelingen for Kvalitet- og forskning/MTV, OUH
 • Lars Stubbe Teglbjerg, Ledende overlæge, FAM, Svendborg
 • Jette Littau-Larsen, Sygeplejerske, FAM, Svendborg
 • Jette Matzen, Kvalitets- og udviklingskoordinator, Akutcenter SHS
 • Christian Backer Mogensen, Specialeansvarlig overlæge, FAM, SHS
 • Mikkel Brabrand, Reservelæge, Kardiologisk Afdeling, SVS
 • Birgitte Nørgaard, Forskningsassistent, Akutafdelingen, SLB
 • John Verver, Specialkonsulent, Psykiatri administrationen, Middelfart

 

Undersøgelse af den patientoplevede kvalitet i FAM
Der er foretaget 750 telefoninterviews med 150 patienter fra hver FAM. Patienterne, som er blevet adspurgt, er alle over 18 år og udskrevet direkte fra FAM efter indlæggelse i perioden 8.-28. oktober 2012. Interviewene er foretaget 2-5 uger efter udskrivelsen.
 

Resultaterne fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i FAM kan ses her.

Undersøgelsen viser, at det, der både vurderes højest og prioriteres højest af akutte patienter i FAM er at føle sig velkommen, at modtage forståelig information og at blive behandlet med høflighed og respekt. Undersøgelsen peger på følgende centrale fund:

 1. Undersøgelsen har vist, at ventetiden i højere grad vurderes som passende, når patienterne løbende har modtaget information under indlæggelsen samt, at det at modtage skriftlig information i mindre grad prioriteres af de akutte patienter dog således, at de patienter, der har modtaget skriftlig information, også prioriterer dette højt.
 2. Det er fundet, at patienter, der oplever sig medinddraget i beslutninger under indlæggelsen, i højere grad er trygge ved at have fået den rette behandling samt, at trygheden ved udskrivelsen stiger med indlæggelseslængden.
 3. Et centralt fund er endvidere, at de akutte patienter i højere grad er trygge ved udskrivelsen fra FAM, når de er informeret om den videre plan, er informeret om, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på, er informeret om, hvor de skal henvende sig ved eventuelle symptomer efter udskrivelsen, har modtaget dækkende information samt, når de oplever sig mødt med høflighed og respekt.

Undersøgelsen kan altså pege på information som et væsentligt indsatsområde i relation til patienttilfredshed i det akutte patientforløb. Undersøgelsen indikerer også, at der fremkommer flere nuancer på den patientoplevede tilfredshed. Fundene fra undersøgelsen vil blive inddraget i det videre arbejde med at etablere og udvikle FAM’erne i regionen.


Siden er sidst opdateret 11-6-2013
Sundhedsplanlægning og Projektorganisation for byggeri

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring