Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Akutpakkeoversigt

Styregruppen vedr. FAM foreslog på et møde i januar 2011, at udgangspunktet for arbejdet bør være, at 70-80% af de akutte tilstande indenfor hvert speciale på sigt er beskrevet i akutpakker.

De lægelige specialeråd blev i forlængelse heraf som tidligere nævnt bedt om at udpege de væsentlige akutte sygdomsgrupper, som der efter deres vurdering bør udarbejdes akutpakker for. Der blev i den forbindelse peget på godt og vel 100 akutte tilstande, og i blandt disse akutte tilstande figurerede såvel symptomer som diagnoser.

I de fem nedsatte arbejdsgrupper i foråret 2011 blev der i forlængelse heraf arbejdet med såvel symptomer som diagnoser som udgangspunktet for formuleringen af konkrete akutpakker.

Det viste sig i arbejdet, at fællesnævneren i udredningsforløbet for mange akutte tilstande er det symptom, som patienterne henvender sig med. Med andre ord udløser et symptom i mange tilfælde de samme fælles undersøgelser uanset, hvad patienten viser sig at fejle.

En opgørelse af 10.070 indlæggelsesforløb fra 2010 på Akutafdelingen på Kolding Sygehus viste i forlængelse heraf, at de akutte somatiske patientforløb meningsfuldt kan grupperes i 34 symptombaserede akutpakker dækkende ca. 97% af de akutte tilstande.

Der er aktuelt udarbejdet 34 somatiske akutpakker og 5 psykiatri akutpakker.

 

Klik her for at se den aktuelle oversigt over akutpakkerne.


Siden er sidst opdateret 11-6-2013
Sundhedsplanlægning og Projektorganisation for byggeri

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring