Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Bogense Sundhedshus

Sundhedshuset i Bogense vil give plads op til fem praktiserende læger, kommunale tilbud indenfor hjemmesygeplejen, hjemmehjælp og fysioterapi og genoptræning, samt regionale sundhedsfunktioner så som jordemoderkonsultation.
 

Da Kommunen er ejer af bygningen, træffer kommunen de nødvendige politiske beslutninger omkring byggesagen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilliget 11,1 mio. kr.

Den endelige projektbeskrivelse er den 31-10-2012 godkendt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse finder du her

Forud for udarbejdelse af den endelige projektbeskrivelse blev der for de kommende aktører afholdt et seminar, der introducerede til huset, dets visioner og det kommende samarbejde. Dette arbejde blev faciliteret af Innovatoriet under Syddansk Sundhedsinnovation.

Kommunen her valgt Rambøll som bygherrerådgiver, og opgaven har været sendt i begrænset udbud i omvendt licitation. Til brug for valg af indretningen og etablering af sundhedshuset har der været nedsat et dommerpanel, der på baggrund af tre forslag har anbefalet valg af sundhedshus. Regionsrådsmedlem Bo Libergren har deltaget i dette arbejde. Dommerpanelet anbefalede den 07-11-2012  valg af hus.
 

Byggeriet forventes at igangsættes i februar 2013 og taget i brug i september 2013. Se tidsplanen her

Det skal nævnes, at der her er tale om første fase i etablering af et større sundhedshus, hvor der for øjeblikket i Nordfyns kommune pågår overvejelser om udvidelse af huset med en fase 2.
 

Der skal nedsættes en styregruppe med repræsentation fra Region Syddanmark, som skal påse, at fremdriften følger planen i form af orientering ved centrale milepæle i projektet herunder afslutning af de enkelte byggefaser. Ved afvigelser i planen, skal styregruppen inddrages.

 

Bilag:

 


 


Siden er sidst opdateret 21-7-2015
Sundhedsplanlægning og Projektorganisation for byggeri

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring