Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Marstal Sundhedshus

I Marstal har Ærø Kommune igangsat et arbejde at få indrettet de fysiske rammer, så der giver mulighed for udvidet samarbejde med kommunen, idet der i den samme bygning vil være både lægepraksis og kommunale satellitfunktioner i form af sygeplejeklinik. Endvidere indrettes der plads til privatpraktiserende fodterapeut.

Da Kommunen er ejer af bygningen, træffer kommunen de nødvendige politiske beslutninger omkring den kommende byggesag.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i 2012 frigivet 2.315,79 mio. kr. til dette sundhedshus.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentation fra RSD, som skal påse, at fremdriften følger planen i form af orientering ved centrale milepæle i projektet herunder afslutning af de enkelte byggefaser. Styregruppen skal inddrages hvis der sker afvigelser i planen.

 

Bilag:

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring