Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Nordborg Sundhedshus

Sundhedshuset i Nordborg placeres i det tidligere rådhus, hvor det samlede bygningsareal er på 3.000 m2, og vil indeholde følgende funktioner:

  • praktiserende læger
  • jordemoder
  • kommunal genoptræning
  • hjemmepleje
  • hjemmesygepleje
  • praktiserende fysioterapeut
  • sygeplejeklinik
  • sundhedspleje
  • kommunal forebyggelse
  • frivillige patientorganisationer

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har givet tilsagn om 14 mio. kr.

Der har den 26-06-2012 været møde med mulige aktører inden for sygesikringsområdet om eventuel interesse for at være en del af huset.

I kommunen pågår der ligeledes processer med de enheder, som kan blive en del af huset.

Forud for udarbejdelse af den endelige projektbeskrivelse har der i september 2012  for de kommende aktører været afholdt et seminar, der introducerede til huset, dets visioner og det kommende samarbejde. Dette arbejde blev faciliteret af Innovatoriet under Syddansk Sundhedsinnovation.

Sundhedshuset i Nordborg etableres blandt andet med det formål at sikre lægedækningen i området, som på sigt vil blive udfordret. Der er i første omgang indgået aftale med en eksisterende praksis i Havnbjerg om, at den flytter til sundhedshuset, når huset står færdigt. Der arbejdes løbende på at rekruttere nye læger til området.
 
Den endelige projektbeskrivelse er fremsendt til politisk godkendelse i Byråd og Regionsråd i januar-februar 2013 med efterfølgende godkendelse i Sundhedsministeriet. Herefter vil projektering kunne finde sted i foråret og byggestart umiddelbart efter sommerferien 2013.

Da Kommunen er ejer af bygningen, træffer kommunen de nødvendige politiske beslutninger omkring den kommende byggesag.

 

Bilag:

 


Siden er sidst opdateret 12-3-2013
Sundhedsplanlægning og Projektorganisation for byggeri

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring