Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Rudkøbing Sundhedshus

De overordnede arealkrav til sundhedshuset udgør knap 2.955 m². Etableringen af sundhedshuset andrager 23 mio. kr. Sundhedshuset vil være færdigt med udgangen af 2013, så der løbende i perioden september 2013 - december 2013 kan ske indflytning. Tidsplanen afhænger dog af Langeland Kommune og dennes rokadeplan for flytning af personale.
 
Sundhedshuset på sygehusenheden skal indeholde:

 • praktiserende læger
 • praktiserende psykolog
 • praktiserende fysioterapeut
 • jobcenter
 • kommunal forebyggelse
 • kommunal genoptræning
 • hjemmesygepleje
 • sundhedspleje
 • jordemoder
 • socialpsykiatri og
 • misbrugsbehandling

Da Langeland Kommune er ejer af den tidligere skole, træffer kommunen de nødvendige politiske beslutninger omkring den kommende byggesag.

Langeland kommune og Region Syddanmark har fået endeligt tilsagn fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentation fra Region Syddanmark, som skal påse, at fremdriften følger planen i form af orientering ved centrale milepæle i projektet herunder afslutning af de enkelte byggefaser. Sker afvigelser i planen, skal styregruppen inddrages.

Der er engageret arkitekt Charlotte Folke til færdigprojektering, udbud og gennemførelse af projektet. Der pågår for øjeblikket projektering af huset. Arbejdet pågår i tæt dialog med brugerne.

Der pågår ligeledes med de kommende aktører i sundhedshuset et arbejde med etablering af fælles funktioner herunder blandet andet patientforløbsprogrammer. Dette arbejde foregår med inddragelse af Innovatoriet, som facilitator. Innovatoriet (tidligere kaldet G10) er en institution under Syddansk Sundhedsinnovation, som bistår primært sygehusene i arbejdet med indretning af  sygehusfunktioner i forbindelse med renovering og nybyggeri.

Der har i januar 2013 været afholdt licitation.

19. marts 2013 blev det nye Sundhedshus i Rudkøbing sparket i gang. Læs mere her.

Læs mere om Sundhedshuset her

Læs folderen om rekruttering af nye læger til Sundhedshuset i Rudkøbing, her.

 

Bilag:

 


Siden er sidst opdateret 27-2-2020
Sundhedsplanlægning og Projektorganisation for byggeri

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring